آفریقای جنوبی در حال دفاع از کرگدن های خود است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

شاخ کرگدن هیچ خاصیت دارویی ندارد. آنها به معنای واقعی کلمه از همان مواد ناخن ساخته شده اند. اما این اعتقاد که آنها سرطان را بهبود می بخشند و مردانگی را تقویت می کنند باعث افزایش شکار غیرمجاز شده است. آفریقای جنوبی ، محل زندگی 80 درصد کرگدن های جهان ، اقداماتی انجام داد. این کار کمپین های آگاهی بخشی را آغاز کرد. حیوانات جابجا شده شکارچیان متخلف با تکنیک های جدید اجرای قانون در همین حال ، ادعاهای دروغین دارویی افشا شد. تقاضا در سراسر آسیا کاهش یافت. قیمت ها افت کرد امروز ، کرگدن های بیشتری در صلح زندگی می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>