اسلیک مورد حمایت L’Oréal 1.2 میلیون پوند از بودجه خود جمع می کند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

چه؟ بر اساس گزارشی که توسط This is Money منتشر شده است ، شرکت Slick در زمینه راه اندازی نرم افزار سالن 1.2 میلیون پوند جمع آوری کرده است.

جزئیات شرکت کنندگان در این آخرین دور بودجه برای پلتفرم رزرو مورد حمایت L’Oréal شامل مایک ورو ، مدیر مالی سابق فقط بخور ، این گزارش پول است.

چرا؟ با احتمالاً افتتاح مجدد سالن های زیبایی و آرایش مو در 12 آوریل در انگلیس ، این پلتفرم پیش بینی افزایش تقاضا را دارد و فروش 1 میلیون پوندی سال آینده را هدف قرار داده است که بیش از دو برابر درآمد فعلی آن است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>