افراد بیشتری بیش از گذشته تحت قوانین آزادی اطلاعات زندگی می کنند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

آزادی اطلاعات این ایده است که مردم باید همیشه به داده ها و اطلاعاتی که توسط مقامات دولتی (ادارات دولتی ، خدمات بهداشتی ، مدارس ، نیروهای پلیس و غیره) نگهداری می شود ، دسترسی داشته باشند. در عمل ، این به عنوان یک کنترل قدرت عمل می کند – به خبرنگاران و مردم نظارت مناسب بر آنچه که مقامات انجام می دهند ، می دهد. سازمان ملل قوانین و سیاست های آزادی اطلاعات را به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار خود پیگیری می کند. تعداد كشورهايي كه داراي قوانين آزادي اطلاعات هستند از سال 1999 تاكنون از 28 به 119 کشور افزايش يافته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>