ال کاترتون آماده است تا بیرکنستاک را به دست آورد؟

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

چه؟ بر اساس گزارشی که توسط بلومبرگ منتشر شده است ، L Catterton با حمایت LVMH به عنوان پیشنهاد دهنده برتر در خرید شرکت تولید کننده کفش های گاه به گاه Birkenstock ظاهر شده است.

جزئیات گفته می شود CVC Capital Partners نیز در تلاش است تا سازنده صندل آلمانی را خریداری کند. انتظار می رود طی چند ماه آینده با تصمیم مالکان بیرکنستاک برای ارزیابی تقریبی 4 تا 4/5 میلیارد یورو تصمیم گیری شود.

چرا؟ بلومبرگ گفت ، صاحبان این برند کفش رویکرد شرکت خصوصی را به خرید و رشد شرکت های خانوادگی ترجیح می دهند و سابقه آن در آسیا ، منطقه ای که هدف آن رشد آینده است ، ترجیح می دهند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>