اندونزیایی ها بیشتر از همیشه به سوخت تمیز و ایمن پخت و پز دسترسی دارند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

مناطق بزرگ جهان به سوخت های مدرن پخت و پز مانند برق یا LPG (گاز مایع نفت) دسترسی ندارند. هنوز هم میلیاردها نفر از چوب ، زغال سنگ یا نفت سفید کثیف تر استفاده می کنند. آلودگی داخلی ممکن است باعث بیماری و بیماری تنفسی شود. اندونزی ابتکار عظیم اجاق گاز تمیز را در سال 2012 آغاز کرد. این کشور تشویق شد که از نفت سفید به گاز مایع گاز سوز پاک تبدیل کند. پخت و پز ارزان تر ، سالم تر و راحت تر شد. خانه های سالم تر. زندگی تبدیل شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>