برخی از کشورهای اتحادیه اروپا تقریباً همه بسته بندی های پلاستیکی را بازیابی می کنند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

در اروپا ، بیشتر مواد زائد پلاستیکی به جای دفن شدن در محل دفن زباله ، در محصولات جدید بازیافت می شود. اگر تعجب می کنید که چرا نرخ سوئد با توجه به سابقه مشهور زیست محیطی در این کشور پایین است ، به این دلیل است که این کشور مقدار زیادی پلاستیک را برای گرما و انرژی سوزانده است – نوع دیگری از بازیافت ، و یکی که در این آمار به حساب نمی آید .

تصحیح: ما این گرافیک را به روز کرده ایم تا واضح تر باشد که به * بازیابی * و نه بازیافت اشاره دارد. تفاوت کوچک ، اما مهم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>