بنگلادش از زمان استقلال تاکنون شکوفا شده است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

50 سال پیش ، بنگلادش در بحران بود. ویران شده توسط جنگ ، سو mal تغذیه مزمن ، اقتصادی خرد شده. اما به لطف کمک های خارجی و سیاست های آینده نگرانه ، تغییر شکل داده است. تقریباً در غذا کافی است. بیماری رو به زوال است ، صنعت رونق می گیرد ، درآمد سرانه افزایش می یابد. صدای بیشتری به زنان داده شده است. که منجر شده است – از جمله موارد دیگر – به بهبود در بهداشت و آموزش کودکان. کل جامعه سود می برد – و تعداد آن را نشان می دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>