جذام در راه خروج است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

افسانه! جذام با لمس گاه به گاه قابل انتقال نیست. ارثی نیست. و در طی یک سال با داروی مناسب قابل درمان است. متوقف کردن جهل و ننگ ، برای تشخیص به موقع بسیار مهم است. و این الان اتفاق می افتد. چند دارویی درمانی تعداد موارد جهانی را طی 20 سال 75٪ کاهش داده است. 16 میلیون بیمار تحت درمان قرار گرفته اند. جذام دیگر به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در نظر گرفته نمی شود. تا سال 2020 می تواند به طور کامل ریشه کن شود. زیبا.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>