حذف تدریجی HFC باعث کاهش تغییرات آب و هوایی به میزان 0.5 درجه سانتی گراد می شود

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

پروتکل مونترال 1987 توافق نامه ای جهانی برای محافظت از جو در برابر CFC های تخریب کننده لایه ازن بود. اما پسر عموهای شیمیایی آنها ، HFC ، چالش جدید است. استفاده از آنها خصوصاً در هند و چین بسیار زیاد شده است. اصلاحیه پروتکل ، که در سال 2016 در کیگالی ، رواندا توافق شد ، برنامه کاهش 20 سال آینده را اجرا می کند. آنها از رده خارج می شوند. جایگزین شده با گزینه های ایمن تر ، مانند هیدروکربن ها و آمونیاک. برای کره زمین بهتر است. برای همه بهتر است. و یک شاهکار همکاری بین المللی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>