دفتر مرکزی یونیلور چراغ سبز شورا را دریافت می کند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

چه؟ بر اساس گزارشی که توسط City AM منتشر شد ، دفتر مرکزی جدید Unilever پس از اجرای طرح ها توسط منطقه Kingston London در Thames ، یک قدم به مرحله عملیاتی نزدیک است.

جزئیات مقامات محلی جنوب غربی لندن فاز اول برنامه های Cube Real Estate و Hathway Opportunity Fund را برای تخریب اکثر ساختمان های موجود در محل و ساخت دو ساختمان اداری جدید مهر و موم می کنند.

چرا؟ ساختمان های Univever’s Hive و Honey به غول FMCG امکان می دهد 2000 کارمند را که در حال حاضر در پنج سایت پخش شده و در یک مکان واحد ادغام کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>