دیواری از زمین حاصلخیز از آفریقا عبور خواهد کرد

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

در حاشیه جنوبی صحرا ، جمعیت در حال رشد است. اما امنیت غذایی یک مشکل بزرگ است. ایالت های صحرا با کاشت دیواری از درختان در سراسر قاره ، به عرض 10 مایل و 8000 کیلومتر طول ، سعی در جلوگیری از بیابان زدایی داشتند. این طرح با از بین رفتن بسیاری از درختان دست به دست می شود ، اما اکنون کشاورزان در منطقه از روش های بومی برای جوانه زدن استفاده می کنند. برداشت آب محافظت از درختانی که آنها دارند. بازسازی طبیعی. این در حال ایجاد یک موزاییک از زمین مرمت شده است. تغذیه جوامع. کمک به مبارزه با خشکسالی.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>