سفرهای هوایی هرگز ایمن تر نبوده اند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

با وجود تیترهای اصلی ، تصادفات مرگبار مربوط به هواپیماها نادر است. تعداد حوادث مرگبار در هر سال تنها به یک رقم کاهش می یابد. و در سال 2017 که بیش از 33 میلیون پرواز مسافری را شاهد بودیم ، صفر بود! فناوری GPS انقلابی در کنترل ترافیک هوایی ایجاد کرده است. سیستم های حیاتی هنگام پرواز محافظت می شوند. خلبانان بارها و بارها به دقت آموزش می بینند و دوباره آموزش می بینند. هواپیماها از مقاومت بالاتری برخوردار هستند و پروتکل های داخل پرواز همیشه در حال بهبود هستند. پرواز تقریباً بدون خطر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>