شهروندان بمبئی با برداشتن بیش از 4000 تن زباله ، بزرگترین پاکسازی ساحل در تاریخ بشر را انجام دادند. لاک پشت ها برای اولین بار در 20 سال گذشته در ساحل بمبئی متولد شدند.

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

ساحل Versova بمبئی به محل تخلیه پلاستیک تبدیل شده بود. در سال 2016 ، یک وکیل محلی – افروز شاه – یک عملیات پاکسازی را رهبری کرد. بیش از 4000 تن زباله توسط داوطلبان طی یک دوره دو ساله پاکسازی شد. خط ساحلی تغییر شکل یافت. گونه لاک پشت های Olive Ridley – طبقه بندی شده به عنوان آسیب پذیر – اندکی بعد به ساحل بازگشت. تخم مرغ گذاشته شد ، جوجه تیغی ظهور کرد. خانه جدید آنها همچنان توسط گروه های شهروندان ، پیمانکاران و داوطلبان نگهداری می شود. قدرت مردم!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>