فقر شدید در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام تقریباً ریشه کن شده است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

این منطقه زمانی فقیرترین منطقه در جهان بود. اما افزایش سرسام آور سطح زندگی در شرق آسیا بی نظیر است. تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می کردند بین سالهای 1990 و 2013 تقریباً یک میلیارد نفر کاهش یافته است. چین و تایلند با داشتن جمعیت زیاد اندونزی و فیلیپین از کشورهای با درآمد متوسط ​​بالا برخوردار شده اند. آموزش و توسعه اقتصادی عامل اصلی این امر بوده اند. به علاوه بیکاری کمتر و سرمایه گذاری عمومی بیشتر.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>