قطارهای مبتنی بر بتن پر شده به عنوان باتری های غول پیکر عمل می کنند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

تولید انرژی فرسایش می یابد ، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر. اما شبکه های انرژی برای ادامه جریان به انرژی مداوم نیاز دارند. در حالی که به انرژی پاک می رویم ، به روش های ذخیره انرژی اضافی نیاز داریم تا بتوانیم در صورت نیاز از آن استفاده و توزیع کنیم. این همان چیزی است که این سیستم نوید می دهد. این ارزان تر از هر نوع ذخیره سازی دیگر برق است و ادعا می کند که 80٪ کارآیی دارد. با استفاده از ناوگان قطارهای مملو از بتن می توان کل شبکه را تثبیت کرد. کیندا دیوانه قطعاً باهوش است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>