مرگ های ناشی از سل در سراسر جهان در حال سقوط است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

سل بیش از هر بیماری عفونی دیگر باعث کشته شدن افراد می شود و تقریباً به این علت است 20٪ از مرگ و میر بزرگسالان در کشورهای کم درآمد اما این تعداد به سرعت در حال سقوط است. واکسن ها کلید این موفقیت بوده اند – همراه با تشخیص به موقع ، داروهای بهبود یافته ، سیستم های اجتماعی حمایتی و تحقیقات شدید در زمینه درمان ها. از سال 2000 ، این استراتژی ها تأثیر چشمگیری داشته اند. تا آنجا که سازمان بهداشت جهانی معتقد است که سل می تواند تا سال 2035 به طور کامل ریشه کن شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>