هضم کننده های متان خانگی می توانند اجاق گازهای ناکارآمد را جایگزین کنند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

متان (همچنین به عنوان “گاز طبیعی” شناخته می شود) از گاز گلخانه ای قوی تر از CO2 است ، اما می تواند برای همیشه مهار شود. زباله های آلی صنعتی ، کشاورزی و خانگی می توانند در هضم غذا تجزیه شوند. این بیوگاز انرژی ، کود برای زمین ایجاد می کند. در آلمان ، این کار در مقیاس صنعتی برای تغذیه شبکه انجام می شود. در آسیا ، هضم کننده ها در حال تغییر روش طبخ و گرم کردن خانه های خانواده ها هستند. کاهش تقاضا برای سوخت های فسیلی. کاهش آلودگی ، داخل و خارج.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>