چین برای ممنوعیت گسترده CBD زیبایی آغاز می شود

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

چه؟ بر اساس گزارشی که جینگ دیلی منتشر کرده است ، چین قرار است استفاده از شاهدانه و عصاره آن را در محصولات زیبایی ممنوع کند.

جزئیات مitسسات ملی کنترل غذا و دارو در این کشور سعی در محدود کردن فروش محصولات حاوی داغترین ماده آرایشی ، CBD ، میوه هسته Cannabis sativa ، روغن هسته Cannabis sativa و برگ Cannabis sativa دارند.

چرا؟ در حالی که زیبایی CBD در غرب رو به رشد است ، در آسیا ، فروش آن تا حد زیادی کنترل می شود. این اقدام اخیر مطابق با طبقه بندی ماری جوانا توسط چین به عنوان یک ماده مخدر خطرناک است ، اگرچه با وضعیت آن به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان شاهدانه در جهان ، از نظر Jing Daily مغایرت دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>