چین مصرف سگ و گربه را ممنوع کرده است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

نگرانی در مورد شیوع بیماری هرگز بیشتر نبوده است. چین با محدودیت در مورد تجارت حیات وحش و لیست سفید جدید حیوانات مجاز به پرورش گوشت پاسخ داده است. سگ و گربه روی آن نیستند. سالانه چیزی بین 10 تا 20 متر سگ و 4 میلیون گربه در چین برای غذا کشته می شوند. این اعداد اکنون باید به طرز چشمگیری کاهش یابد. در دستورالعمل های جدید هنوز نگرانی هایی درباره منافذ وجود دارد ، اما این گامی در جهت درست برای رفاه حیوانات و سلامت انسان است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>