کائو برای تقویت ارتباطات برند Kanebo و Sofina را ادغام می کند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

چه؟ کائو اعلام کرده است که از طریق ادغام شرکت های مشاور زیبایی Kanebo و Sofina در حال ایجاد مشاغل جدید مشاوره زیبایی است. شرکت مشاوره مارک های زیبایی Kao ، همانطور که شرکت جدید شناخته خواهد شد ، مشاوره حرفه ای ارائه شده توسط مشاوران زیبایی را ارائه می دهد.

جزئیات این اقدام بخشی از استراتژی رشد شرکت J-beauty است که از طریق آن گام به گام عملیات پنج واحد آرایشی و بهداشتی خود را متحد می کند.

در ژانویه 2021 ، پنج کسب و کار لوازم آرایشی خود را به سه گروه تجارتی Prestige ، Masstige Business و Business Regional سازمان داد.

چرا؟ از طریق ادغام ، کائو امیدوار است که با همکاری خود ، توسعه مارک های قدرتمند را تسریع کند. شرکت جدید با افزایش بهره وری از مشاوران زیبایی خود و تخصیص مناسب پرسنل ، همکاری های درون گروهی را توسعه خواهد داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>