کار کودکان در سراسر جهان در حال سقوط است

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

خانواده ها در کشورهای کم درآمد معمولاً برای زنده ماندن نیاز به فرستادن فرزندانشان برای کار دارند. این کار غالباً از نظر جسمی و روحی خطرناک است. همچنین بر روی تحصیلات و پیشرفت آنها تأثیر بدی دارد. قوانین به آرامی تغییر می کنند. مقدمه آموزش جهانی. بالا بردن سن قانونی کار مقابله با برده داری. اما در ذهنیت نیز تغییری ایجاد شده است: این درک که اگر کودکان مجبور به کار هستند ، آنها نیز باید بازی کنند. این فشار اجتماعی باعث بهبود زندگی کودکان در همه جا می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>