کشورهای آفریقایی مالاریا را له می کنند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

90٪ موارد مالاریا در آفریقا اتفاق می افتد. این 200 میلیون عفونت و 400000 مرگ است ، عمدتا کودکان زیر 5 سال. اما تعداد آنها در حال کاهش است. مراکش و الجزایر اکنون از این بیماری رها شده اند و بسیاری از کشورها در همان مسیر حرکت می کنند. چطور؟ اطلاعات بهتر بهداشت عمومی خوابیدن در زیر شبکه های تحت درمان با حشره کش. ابزارهای نسل بعدی ، از جمله حشره کش های جدید و یک واکسن تا حدی م -ثر. مالاریا را می توان کتک زد. مورد ضرب و شتم قرار خواهد گرفت

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>