کمتر کودک از مالاریا می میرد

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

مالاریا یک بیماری عفونی است که توسط پشه ها حمل می شود و در صورت عدم درمان می تواند از بین برود. این یکی از شدیدترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان است و تا حد زیادی فقیرترین جمعیت در کشورهای کم درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد. اما طی دهه گذشته ، به لطف افزایش چشمگیر بودجه و منابع کنترل مالاریا در سراسر جهان ، تعداد کودکانی که از مالاریا می میرند بیش از نصف شده است. اگر این روند ادامه یابد ، باید امکان پذیر باشد از بین بردن مالاریا در بیشتر جهان، یا حتی کل جهان ، تا سال 2050.

تصحیح: در نسخه قبلی این گرافیک ، مربع ها از نظر طول و نه مساحت اندازه داشتند. ما تصویر بالا را با اندازه های صحیح به روز کرده ایم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>