185 کشور توافق نامه اقلیم پاریس را امضا و تصویب کرده اند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

توافق نامه آب و هوای پاریس بهترین فرصت بشر برای جلوگیری از تجزیه آب و هوای فراری تا سال 2050 است. این معاهده بین المللی که طی چندین سال مورد مذاکره قرار گرفت و در سال 2015 در پاریس توافق شد ، شاهکار همکاری و دیپلماسی بود. بیش از 180 کشور قول دادند که روشهایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برنامه ریزی کنند – و به طور منظم در مورد پیشرفت خود گزارش دهند. علی رغم برنامه های اصلی ایالات متحده برای خروج از این توافق نامه ، بسیاری از مناطق ایالات متحده – ایالات متحده ، شهرستانها و شهرستانها – قول داده اند که “هنوز در آن هستند”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>