Category خبر های جهان و زیبایی

Coty Q2 2021: فروش در فصل تعطیلات 16 درصد افت می کند

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

چه؟ کوتی نتایج خود را برای سه ماهه دوم سال مالی جاری گزارش کرده است. فروشنده زیبایی آمریکا در سه ماه منتهی به 31 دسامبر سال 2020 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16 درصد (18 درصد LFL) کاهش فروش داشته است. با این حال ، این 1 درصد از عملکرد Q1 آن جلوتر بود و باعث شد Coty عملکرد خود را به عنوان “بهبود مستمر” تحسین کند.

جزئیات گزارش شده که درآمد عملیاتی تعدیل شده به 188.4 میلیون دلار رسیده است که 7 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

کوتی گفت ، پرستیژ و تجارت الکترونیکی با 40 در...

Read More