Innospec پیشنهاد خرید یک میلیارد پوندی برای گروه مواد شیمیایی Elementis را داد

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

چه؟ شرکت Innospec در فهرست نزدک پیشنهاد خرید گروه شیمیایی Elementis را آغاز کرده است که ارزش این شرکت بیش از 1 میلیارد پوند است.

جزئیات Elementis شاهد پیشنهادهای مختلفی برای تملک ایالات متحده از جمله یکی از پیشنهادات Mineral Technologies در سال گذشته بوده است. با این حال ، طبق اخبار اسکای ، آخرین پیشنهاد Innospec با قیمت بالایی نسبت به قیمت سهام فعلی خود ارائه می شود.

چرا؟ گفته می شود که این پیشنهاد س raisedالاتی را در رابطه با این که چرا پیشنهاد کتبی یک شرکت معتبر مانند Innospec به سهامداران Elementis اعلام نشده است ، ایجاد کرده است.

اگر این معامله انجام شود ، این بدان معنی است که بخش وسیع تری از بخش صنعتی انگلیس توسط یک شرکت آمریکایی جذب می شود ، و همچنین س questionsالاتی در مورد افشای تصرف در زیر شرایطی است که هیئت مدیره از اطلاع رسانی به سرمایه گذاران خودداری کرده اند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>