ReThink – CBD Beauty – اخبار آرایشی جهانی

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

[ad_1]

با توجه به سلامتی در راس مشتریان در دنیای پس از Covid ، پتانسیل رشد جهانی CBD Beauty احتمالاً تسریع می شود ، اما این ماده تازه قانونی شده چگونه می تواند دردهای رو به رشد عرضه بیش از حد ، درک مصرف کننده ، تنظیم ، اثربخشی و استاندارد را مدیریت کند؟

این پنل ماه ها

استفان مورفی – یکی از بنیانگذاران شرکت Prohibition Partners

الکسیس آبراهام – مدیر عامل شرکت Cellular Goods

الکسیا بلیک – رئیس تحقیق و توسعه شرکت Cellular Goods

مالوری هورون – ویرایشگر زیبایی در Fashion Snoops

درباره نحوه ReThink – CBD Beauty بحث کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>