تشخیص مهره مار ذرت tagged posts

تشخیص آجیل مار

Category: خبر های جهان و زیبایی Comments: No comments

تشخیص مهره مار نر از مادههمه تفرقه ها و دشمنی های موجود نتیجه این دو دشمن است..جهل و فقر.. جهل و نادانی است که به شکاف عمیق مسلمانان و هندوها و فجایع ناشی از نفرت و انتقام منجر شده است. علاوه بر این، من به خوبی از این واقعیت جدی آگاه بودم که بدون صلح و آشتی بین دو ملت ساکن هند، امکان پیگیری برنامه های بهداشتی و آموزشی وجود نداشت. در این زمان بود که ژان مارک ایتار فیلسوف و پزشک فرانسوی که در مؤسسه ناشنوایان کار می کند، گفت که چنین روش های آموزشی برای ناشنوایان می تواند بر آموزش افراد دارای معلولیت ذهنی تأثیر بگذارد، اما الهام گرفت و از این باور پس از انقلاب فرانسه که انسان منابع محدودی دارد و محیط آموزشی عامل تعیین کننده رشد ذهنی است...

Read More